Mokykloje dirba kūrybingi dėstytojai, žinomi Lietuvos menininkai, kuriantys ir įgyvendinantys originalias dailės mokymo programas.

Mokyklos įkūrėja ir vadovė Jūratė Stauskaitė (g. 1947 m.) 1965-1971 m. studijavo Vilniaus Dailės Institute, kur įgijo grafikės specialybę. Privačią ugdymo įstaigą – VŠĮ ,,Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklą“ Jūratė Stauskaitė įsteigė 1991 m. Nuo 2003 m. ji yra ir VŠĮ ,,Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija“ įkūrėja ir meno vadovė.

Rapolas Gražys (g. 1991 m.) baigė industrinio dizaino Magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje. Stažavosi Karališkojoje Danijos meno akademijoje.

Rapolas Gražys dirba ir kuria produkto/ industrinio dizaino/ prekės ženklo  srityse žymioms užsienio ir Lietuvos įmonėms. Jo veikla apima muzikinių instrumentų, Hi-End audio technikos, instaliacijų, technologijos bei produkto dizaino sugretinimo sritis. R. Gražio sukurtas prekinis ženklas pavadinimu ,,LAVA”, siekia apjungti garso bei dizaino ryšį ir kuria inovatyvius produktus, kurie padeda praplėsti muzikavimo galimybes.

Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykloje dirba nuo 2016 m.

Inga Dargužytė (g. 1974 m.) Šiaulių Pedagoginiame Institute (dabar ŠU) baigė dailės ir darbų specialybę (1997), Vilniaus dailės akademijoje grafikos magistrantūrą (1999). Ji kuria mažosios grafikos darbus, estampus, popieriaus objektus. Nuo 2000 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos narė, surengusi 25 personalines parodas, dalyvauja grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje.

Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykloje dirba nuo 2006 m. direktorės pavaduotoja mokymo reikalams, dėsto vaikų ir paauglių grupėms.

Loreta Zdanavičienė (g. 1962 m.) baigė Vilniaus Dailės Institutą, braižybos ir vaizduojamosios dailės specialybę. Yra papildomo ugdymo mokytoja – ekspertė. 

Mokykloje dirba nuo 2008 m.

Jurga Barilaitė (g. 1972 m.) studijavo tapybą Vilniaus Dailės Akademijoje.

Ji yra tapytoja, asambliažų, tekstų performansų bei videomeno kūrėja. Menininkės kūrybos pagrindą sudaro kritiškas požiūris į tapybos tradiciją ir jos diskursą, samprotavimai apie menininko tapatybę ir kūrybos prigimtį, taip pat feministinio konstrukto išryškinimas.

Mokykloje dirba nuo 2016 m.

Sigita Morkūnaitė (g. 1992 m.) tapybos bei grafikos bakalauro laipsnį įgijo Glazgo menų mokykloje, Škotijoje. 2014-2016 m. Glazge vedė kompanijos List of Life organizuojamas pramoginio pobūdžio piešimo pamokas suaugusiems, dirbo savanore Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje bei Šakių vaikų globos namuose, specialiųjų poreikių turintiems vaikams vedė dailės terapijos užsiėmimus. Nuo 2016 m. yra Contour Art Gallery reprezentuojama menininkė.

Mokykloje dirba nuo 2018 m. 

Dalia Juodakytė (g. 1989 m.) studijavo Vilniaus dailės akademijoje, grafiką. Surengė keletą personalinių parodų. 

Dėsto ,,Kūrybos pagrindus“ jaunimui, akademinį piešimą ir ruošia studijų programai. Rašo literatūrinius opusus kultūrinėje spaudoje, tapo aktyviai dalyvauja tarpdisciplininiuose projektuose.

Mokykloje dirba nuo 2016 m. 

Goda Lukaitė (g. 1990 m.) – jaunosios kartos tapytoja. Ji mokėsi Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykloje, Vilniaus dailės akademijoje baigė freskos – mozaikos magistrantūrą. Nuo 2017 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Surengusi ne vieną personalinę parodą, aktyviai dalyvauja grupinėse parodose ir projektuose.

Mokykloje dirba nuo 2019 m.

Agnė Jonkutė (g.1974) Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultete baigė tapybos magistrantūrą.

Aktyviai dalyvauja parodinėje veikloje Lietuvoje bei užsienyje. Nuo 1999 m. bendradarbiauja su galerija “Meno parkas”, nuo 2005 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Dėstė Kauno dailės fakultete,  Montessori pradinėje mokykloje “Būk savimi”, dirbo su vaikais bei paaugliais Kauno Dienos vaikų centruose. Kūryboje gilinasi į tuštumos, laiko, kasdienybės grožio temas.

Mokykloje dirba nuo 2021 m.