Mokyklos įkūrėja ir vadovė – dailininkė Jūratė Stauskaitė (g. 1947 m). 

Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla įkurta 1991 metais ir yra pirmoji privati mokykla po nepriklausomybės paskelbimo. 

Dailės mokykla yra nepelno siekianti viešoji įstaiga, kurios pagrindines pajamas sudaro mokinių mokestis už mokslą, įvairių fondų bei privačių asmenų  parama.

Džiaugiuosi, kad mano ir mano kolegų žmogiškoji ir kūrybinė patirtis sugebėjo sutverti mokyklą, kurioje kada nors būčiau norėjusi mokytis pati.

O viskas prasidėjo su didžiąją mūsų Pradžia. Natūraliai. Tikriausiai – neišvengiamai… 1990 m. kovo 11-ąją buvom apsvaigę ir išbudinti. Jau iki tol, 1988 – 1989-aisiais, visa meninė aplinka bruzdėjo ir krebždėjo, skyrėsi ir būrėsi, maištavo ir bendravo. 1991-ųjų sausio įvykiai supurtė ir pažadino: VEIKTI! 

Mano drąsą maitino kitokio gyvenimo alkis, troškimas pagaliau įkūnyti slopintas vizijas ir imtis veiklos pagal savo tuo metu jau subrendusią menininkės patirtį ir žmogiškąsias nuostatas. Asmenybės ugdymo menu idėja skaldė ore ir svaigino vien todėl, kad atrodė absoliučiai nepanaši į lyg tol vyravusią menų pedagogiką ir žadėjo neribotas perspektyvas. 

Entuziazmas atvėrė daug durų ir subūrė bendraminčių. Netrukus įsikūrėme Vilniaus mokytojų namuose. Šviesi, plačiais langais, aukštomis lubomis didžiulė auditorija trečiame aukšte priminė paryžietišką mansardą. Gražioji studija ir visas ilgas koridorius šalia jos tuoj pat pavirto kunkuliuojančia veiksmo erdve.