Istorija

MOKYKLOS ISTORIJA

Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla, įkurta 1991 metais, yra pirmoji privati mokykla Lietuvoje po nepriklausomybės paskelbimo.

Mokyklos įkūrėja – žymi dailininkė Jūratė Stauskaitė (g. 1947 m):
„Džiaugiuosi, kad mano ir mano kolegų žmogiškoji ir kūrybinė patirtis sugebėjo sutverti mokyklą, kurioje kada nors būčiau norėjusi mokytis pati.
O viskas prasidėjo su didžiąją mūsų Pradžia. Natūraliai. Tikriausiai – neišvengiamai… 1990 m. kovo 11-ąją buvom apsvaigę ir išbudinti. Jau iki tol, 1988 – 1989-aisiais, visa meninė aplinka bruzdėjo ir krebždėjo, skyrėsi ir būrėsi, maištavo ir bendravo. 1991-ųjų sausio įvykiai supurtė ir pažadino: VEIKTI! 
Mano drąsą maitino kitokio gyvenimo alkis, troškimas pagaliau įkūnyti slopintas vizijas ir imtis veiklos pagal savo tuo metu jau subrendusią menininkės patirtį ir žmogiškąsias nuostatas. Asmenybės ugdymo menu idėja sklandė ore ir svaigino vien todėl, kad atrodė absoliučiai nepanaši į lyg tol vyravusią menų pedagogiką ir žadėjo neribotas perspektyvas. 
Entuziazmas atvėrė daug durų ir subūrė bendraminčių. Netrukus įsikūrėme Vilniaus mokytojų namuose. Šviesi, plačiais langais, aukštomis lubomis didžiulė auditorija trečiame aukšte priminė paryžietišką mansardą. Gražioji studija ir visas ilgas koridorius šalia jos tuoj pat pavirto kunkuliuojančia veiksmo erdve.”

Šiuo metu dailės užsiėmimai, vedami profesionalių dailininkų, kasdien vyksta 4 erdviose studijose. Vaikų ir jaunimo meno galerijoje ir kitose ekspozicijų erdvėse nuolat organizuojamos mokyklos mokinių ir mokytojų kūrybos parodos. Veikia specializuota biblioteka, kurią sudaro per 1000 ledinių. Dėstytojai bendradarbiauja su leidyklomis, parengiant dailės mokymo vadovėlius bendrojo lavinimo mokykloms. Vykdomi plenerai, akcijos, ekskursijos, vasaros kūrybinės stovyklos. Mokykloje mokosi virš 300 mokinių.