Istorija

MOKYKLOS ISTORIJA

Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla įkurta 1991 metais. Tai pirmoji privati meno mokykla Lietuvoje po nepriklausomybės paskelbimo.

Mokyklos įkūrėja – dailininkė Jūratė Stauskaitė:
„Viskas prasidėjo su didžiąja mūsų Pradžia. Pabudome kartu su sąjūdžiu. Aplinka bruzdėjo, būrėsi, maištavo ir bendravo. 1991-ųjų sausio įvykiai supurtė ir pažadino: VEIKTI! 
Drąsą maitino kitokio gyvenimo alkis, troškimas įkūnyti slopintas vizijas ir imtis veiklos pagal tuo metu jau subrendusias patirtis ir žmogiškąsias nuostatas. Asmenybės ugdymo menu idėja žadėjo neribotas perspektyvas ir kontrastavo su tuo metu vyravusia tradicine dailės pedagogika. Laisvas, kūrybingas žmogus ir tada, ir šiandien vienodai svarbus kiekvienoje besikeičiančioje visuomenėje. Entuziazmas atvėrė daug durų ir subūrė bendraminčius. Įsikūrėme Vilniaus Mokytojų namuose. Šviesi, plačiais langais, didžiulė auditorija priminė paryžietišką mansardą. Gražioji studija ir kitos šalia jos tuoj pat pavirto kunkuliuojančia veiksmo erdve. Džiaugiuosi, kad mums pavyko sutverti mokyklą, kurioje būčiau norėjusi mokytis pati.”

Šiuo metu dailės užsiėmimai, vedami profesionalių dailininkų, kasdien vyksta 4 erdviose studijose. Mokytojų namų galerijoje ,,Koridorius” ir kitose erdvėse nuolat organizuojamos mokyklos mokinių ir mokytojų kūrybos parodos. Vyksta plenerai, akcijos, ekskursijos, vasaros kūrybinės stovyklos. Yra specializuota biblioteka, kurią sudaro per 1000 leidinių. Dėstytojai bendradarbiauja su leidyklomis, rengiant dailės mokymo vadovėlius bendrojo lavinimo mokykloms.

Itin svarbus mokyklos metodika paremtas dviejų dalių dailės pažinimo vadovėlis ,,Mokytojas – mokinys”, kuris visoje šalyje iki šiol naudojamas dailės edukacijoje (leidykla ,,Baltos lankos”, 2002 m.).