Projektas ,,Gyvenimas yra gražus. Aš reikalingas“ – tęstinis projektas, kuris nuo pirminės projekto idėjos suprasti ir siekti, kad  gyvenimas iš tiesų yra gražus
išsiplėtojo iki gilesnių prasmių. Ši projekto dalis akcentuoja žmogaus vidinį poreikį jaustis reikalingu ir atkurti ar stiprinti tarpusavio santykį neformalios veiklos pagalba remiantis asmens stiprybes pabrėžiančiais principais: kiekvienas asmuo ir/ ar šeima turi stiprybių, gyvenimo sunkumai gali pažeisti, bet jie gali tapti ir galimybe: kiekvienas gali augti ir keistis, bendradarbiavimas ir partnerystė – svarbūs aspektai. Projekto rengėjų (profesionalų) siekis priartėti prie tų, kurie nori naudotis meno teikiamomis estetinio, dvasinio tobulėjimo,  kūrybiškumo ir meistriškumo ugdymo bei sveikatos stiprinimo galimybėmis. Edukacinių užsiėmimų metu kuriame kartu, diskutuojame, dalinamės bendra kūrybine nuotaika,  prasmingai leidžiame laiką ir įprasminame savo reikalingumą meno kūrinyje. Projekto veiklose dalyvauja Senjorų socialinės globos namų senjorai ir ,,Visų Šventųjų šeimos paramos centro“ lankytojai. 

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Kultūros taryba

 

 

 

Projekto vadovė grafikė, edukatorė Inga Dargužytė

Rengėjas Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla