Priėmimas

ORIGINALIOS MENO PAŽINIMO PROGRAMOS

VAIKAMS (7 - 11M.) / PAAUGLIAMS (12 - 14M.) / JAUNIMUI (15 - 18M.) / SUAUGUSIEMS

Priimami visi norintys kurti - stojamųjų egzaminų ar kitokios atrankos nėra. Tikime, jog kiekvieno žmogaus kūryba yra unikali ir vertinga, todėl esame pasiruošę suteikti visas sąlygas jai atsiskleisti.

SUTEIKIAMA:
Profesionalių dailininkų vedami užsiėmimai;
Kokybiškos dailės priemonės;
Mokinio pažymėjimas;
Galimybė daugelyje muziejų lankytis nemokamai;
Nuolaidos ARTINN dailės prekių parduotuvėse.

REGISTRACIJA:
Spauskite ant Jums tinkamos pamokos žemiau pateiktame tvarkaraštyje ir registruokitės.
Sulaukę registracijos patvirtinimo, užpildykite ir atsiųskite mums sutartį.

Meninio švietimo paslaugų teikimo SUTARTIS:
Arba pildykite sutartį čia.

PAMOKAS PRADEDAME NUO RUGSĖJO 4 DIENOS

PAMOKŲ TVARKARAŠTIs

Dailė vaikams: visos grupės – lankantiems 1 kartą per savaitę. Pageidaujant lankyti 2 kartus, yra galimybė rinktis papildomą užsiėmimą pas kitą mokytoją.
Dailė paaugliams: atskiros grupės lankantiems 1 arba 2 kartus per savaitę. Norint geriau įsisavinti programą, rekomenduojame rinktis lankymą 2 kartus per savaitę.
Dailė jaunimui: visos grupės – lankantiems 2 kartus per savaitę.
Akademinis ir laisvasis piešimas jaunimui: bendros grupės lankantiems 1 arba 2 kartus.
Dizainas paaugliams / jaunimui: lankymas 1 kartą per savaitę.

Raidėmis (A, B, C, D, E) pažymėtos grupės – lankantiems 2 kartus per savaitę.
Žvaigždute (*) pažymėtos grupės – tęstinės, t.y. ne pirmus metus lankantiems / pažengusiems mokiniams, nepažymėtos – naujiems mokiniams.
Pvz. Dailė paaugliams (A): naujų mokinių grupė pirmadieniais + trečiadieniais, 15:30, studija 315, mokytoja Agnė Jonkutė.

Akademinio piešimo, dizaino ir suaugusiųjų grupės – mišrios, tinkamos ir naujokams, ir pažengusiems.

PASIRINKITE AMŽIAUS GRUPĘ, SPAUSKITE ANT TINKAMOs PAMOKos pavadinimo ir registruokitės:

PASLAUGŲ ĮKAINIAI

 

VAIKAMS, PAAUGLIAMS, JAUNIMUI:

1 užsiėmimas (2 akademinės val.) per savaitę: 84 EUR / mėnesiui. Nuolaida antram šeimos nariui: 76 EUR / mėnesiui
2 užsiėmimai (4 akademinės val.) per savaitę: 144 EUR / mėnesiui. Nuolaida antram šeimos nariui: 136 EUR / mėnesiui

SUAUGUSIEMS:

1 užsiėmimas (3 akademinės val.) per savaitę: 35 EUR / pamoka

Mokyklos privatumo ir slapukų politika:

dažniausiai užduodami klausimai

Už dailės pamokas atsiskaitoma tik pavedimu į sutartyje nurodytą banko sąskaitą. Sumokėti reikia už einamąjį mėnesį per 5 darbo dienas nuo sąskaitos gavimo.

Ne, NVŠ krepšelio mokykla neadministruoja.

Mokiniui suteikiama galimybė nemokamai (mažinant sąskaitas) praleisti iki 4 pamokų per vienus mokslo metus. Ši galimybė bus taikoma tik iš anksto informuojant administraciją (info@dailesmokykla.lt) arba savo mokytoją.  

Ligos atveju, sąskaita gali būti atitinkamai mažinama tik pateikus gydytojo pažymėjimą.

Praleistas pamokas taip pat galima „atidirbti” pasirinktomis dienomis, prisijungiant prie kitos savo amžiaus grupės.

Kiekviena grupė dirba pagal atskirą, mokinio amžiui ir kūrybinei patirčiai pritaikytą meno pažinimo programą, todėl renkantis prašome atsižvelgti į grupės aprašymą. Jeigu manote, jog pagal turimus gabumus ir patirtį geriau būtų prisijungti prie kitokios grupės, prašome atsinešti savo kūrybos pavyzdžių ir priimti sprendimą pasitarus su mokytoju.

Kiekvienai kūrybinei užduočiai atlikti yra skiriamas tam tikras laiko tarpas (pvz. savaitė, dvi savaitės ir pan.). Mokiniui, lankyti pamokas galinčiam tik vieną kartą per savaitę ir prisijungusiam prie du kartus lankančios grupės, gali pritrūkti laiko užduotims užbaigti, todėl, siekiant užtikrinti gerus kūrybinius rezultatus, prašome jungtis prie tinkamos grupės, t.y. lankančiųjų vieną kartą.

Suteikiame visas dailės priemones, todėl nieko į pamokas atsinešti nebereikia.

Grupėje mokosi iki 15 mokinių.

Pamokos nevyksta tik šventiniu laikotarpiu nuo Kalėdų iki Naujųjų metų, mokinių vasaros atostogų metu bei per valstybes šventes. Visus likusius mokslo metus, įskaitant rudens, pavasario ir Velykų atostogas, dirbame ir laukiame mokinių pamokose.

Norint nutraukti sutartį pakanka pranešti savo dailės mokytojui ir / arba mokyklos administracijai.