Pirmasis žingsnis, plėtojant numatytą veiklą už mokyklos ir galerijos ribų – pritraukti lėšų stokojantiems gabiems vaikams iš nepasiturinčių šeimų ir globos namų remti. Tuo tikslu, 2016 m. birželio 6 dieną buvo surengtas pirmasis aukcionas. Aukcione pristatyti įvairia tematika ir skirtingomis technikomis atlikti darbai iš Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos fondų.

 www.vaikugalerija.lt