DAILĖS VADOVĖLIAI

DAILĖS VADOVĖLIAI

Dailės vadovėliai sudaryti bendradarbiaujant su mokytojomis, dirbusiomis Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykloje: tapytoja Arūne Tornau, Malvina Jelinskaite, Rita Baltrūniene, Jūrate Stauskaite, scenografe Rasa Kriščiūnaitė, grafikėmis Lida Dubauskiene ir Laisvyde Šalčiūte. Lipdymo pamokėlių užduotis pateikė keramikas Rokas Dovydėnas. Pamokas aprašė, paveikslėlius parinko dailėtyrininkė Rita Mikučionytė. Vadovėliuose panaudotos nuotraukos iš Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos gyvenimo, darbų fondo.

Baltų lankų leidykla. 2005, 2006, 2007.