Mokiniai - mokyklos idėjų tęsėjai (buvusių mokinių atsiliepimai iš leidinio "Atvira pažinimo erdvė")

Čia išmokau būti vertinamas už tai, kad nebijau būti kitoks. Išmokau gražiausius dalykus atrasti žaisdamas ir ekspermentuodamas. O šiandien jau žinau, kad tai viena esminių sąlygų, norint ką nors atrasti ar sukurti, nesvarbu, kuo užsiimi.
Laurynas Šeškus
TV prodiuseris, renginių organizatorius
Vienas didžiausių mokyklos privalumų - emocinė, kūrybinė laisvė. Požiūris į kiekvieną ten atėjusį mokytis: tu esi ir gali būti menininkas jau vien dėl to, kad čia atėjai. Gera atmosfera tvyrojo visur. Manau, kad tai viena svarbiausių dailės mokyklos sėkmės ir ilgo gyvavimo priežasčių.
Elena Aleksejeva
Keramikė
Pagrindinis dalykas, kurio čia išmokau - pajutau - tai laisvė būti avimi kuriant, tas kūrybos džiaugsmas, polėkis, be kurio neįsivaizduoju savo gyvenimo.
Rasa Baradinskienė
Dizainerė, RASA DESIGN
Čia išmokau į kūrybą ir pasaulį žvelgti plačiai atmerktomis akimis ir už tai esu labai dėkingas
Juozas Brunza
VDA dėstytojas, daiktų dizaineris
Visų pirma čia išmokau nebijoti savęs, mokykla išlaisvino mano ranką, atradau begalę draugų, su kuriais iki šiol draugaujame.
Indriga Didika
Aksesuarų dizainerė
Mokykla išlaisvino mano mąstymą. Man labai patikdavo diskusijos užsiėmimo pabaigoje. Kai kurias pastabas atsimenu iki dabar.
Tomas Grunskis
Architektas, humanitarinių mokslų daktatas
Čia išmokau idėjas, esančias galvoje, perteikti popieriuje, ir ne tik... Dailės pamokose galėjau laisvai "įjungti" savo vaizduotę ir savęs nevaržyti... Ši patirtis leido atrasti savo meninį stilių ir man priimtiniausias raiškos formas.
Gedailė Nausėdaitė
Architektūros magistrė
Vertingiausias dalykas, kurį iš mokyklos išsinešiau, tai (pasi)tikėjimas savimi, kurį suteikė tuo metu manimi pasitikintys mokytojai ir noras kurti. Galbūt dėl to, kad mokykla neturėjo tikslo žūtbūt "padaryti" iš mūsų profesionalių dailininkų, o gal visai atsitiktinai mano galvoje liko įstrigusios ne profesinio meistriškumo pamokos, o šis tas daugiau. Šis tas panašesnio ne į dailę, bet į gyvenimą.
Jelen Šalaj
Psichologė