Leidinyje pateikta programa skirta vidurinių ir meno mokyklų mokytojams, dailės būrelių vadovams. Joje siekiama menu ugdyti harmoningas asmenybes, menui neabejingus žiūrovus. Tai nėra labai išsami metodika, ji nesiūloma kaip vienintelė, todėl kiekvienas pedagogas, vadovaujantis šia programa, gali ją kūrybiškai interpretuoti ir keisti. Ši programa buvo pritaikyta Jūratės Stauskaitės jaunimo dailės studijoje. Mokiniai kūrybiškai panaudojo bei įtvirtino žinias, gautas per istorijos, meno istorijos, literatūros, muzikos pamokas. Studijoje buvo ne tik piešiama, bet ir žiūrimos meno albumų reprodukcijos, skaidrės, skaitoma, diskutuojama, improvizuojama, įsigyvenama į konkrečią kultūros epochą. Programa sudaryta vieneriems mokslo metams. Ji apima tris mokymo tarpsnius: nuo atsipalaidavimo, perteikiant abstrakčias sąvokas ir nuotaikas, iki improvizacijų meno istorijos tarpsnių tema.

 

NIIJOLĖ RADZEVIČIENĖ. VAIZDUOJAMOSIOS DAILĖS MOKYMAS. Metodikos programa. I, III dalis. Vilniaus dailės akademijos leidykla. 1995, 1997.