Atrask savo kūrybiškumą. Mes tau padėsime!

Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla įkurta 1991 metais ir yra pirmoji privati mokykla po nepriklausomybės paskelbimo. Mokymo programa grindžiama tradicinio ir šiuolaikinio meno pažinimu. Čia nėra stojamųjų egzaminų ir darbai nevertinami balais – kiekvieno mokinio rezultatai aptariami asmeniškai, aktyviai skatinamas individo kūrybingumas ir pasitikėjimas savo galiomis.

Norintiems pasirengti studijoms aukštesnėse meninio ugdymo institucijose sudarome sąlygas papildomų įgūdžių lavinimui: akademinio piešimo, grafikos, tapybos, kompozicijos, dizaino srityse ir kt.

Aprūpiname kokybiškomis darbo priemonėmis. Siūlome nuoseklią mokymosi programą, bet galima užsisakyti vienetines ar kolektyvines kūrybines pamokas. Siūlome įsigyti dovanų kuponus.

Mokykla dalyvauja Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijos veikloje, kuri įkurta dailės mokyklos iniciatyva kartu su Vilniaus miesto savivaldybe. Čia veikia ir rengiamos netradicinės parodos, atspindinčios pamatines mokyklos ir galerijos idėjas.

Mokykloje vyksta mokytojų ir mokinių visuomeninė – kūrybinė veikla: plenerai, akcijos, parodos, vasaros kūrybinės stovyklos, ekskursijos. Leidžiami metodiniai leidiniai dailės mokytojams. Dėstytojai bendradarbiauja su leidyklomis parengiant dailės mokymo vadovėlius bendrojo lavinimo mokykloms.

Mokykla sukaupusi specializuotą biblioteką. Joje rasite informaciją apie Lietuvos ir užsienio šalių dailės, architektūros, kino, fotografijos meną. Biblioteką sudaro apie 1000 vienetų leidinių.

Mokyklos kolektyvas 2017 metais garsaus olandų tapytojo Franco Halso vyresniojo paveiksle.

Apie mokyklą iš pirmų lūpų: kalba Jūratė Stauskaitė, mokytojai, mokiniai.