APIE MOKYKLĄ

Mokyklos įkūrėja ir vadovė – dailininkė Jūratė Stauskaitė (g. 1947 m.) aktyviai dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje, rengia personalines parodas, yra pelniusi tarptautinių apdovanojimų. Kuria grafikos ir piešinių serijas, tapo, iliustruoja poezijos, prozos ir vaikų literatūros knygas, rašo spaudoje, bendradarbiauja radijuje ir televizijoje.  Apdovanota Vilniaus miesto Šv. Kristoforo statulėle už nuopelnus švietimui (2001 m.), Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už geriausiai parengtus edukacinius projektus vaikams ir jaunimui (2010 m.), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi (2011 m.), Vyriausybės kultūros ir meno premija (2011 m.), Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ (2016 m.),  tarptautinė platforma Women AT arba „W@“ išrinko viena iš 100 labiausiai nusipelniusių moterų Lietuvai (2018 m.).

Jurate-Stauskaite_pakoreguotas

Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla įkurta 1991 metais ir yra pirmoji privati mokykla po nepriklausomybės paskelbimo. Mokymo programa grindžiama tradicinio ir šiuolaikinio meno pažinimu. Čia nėra stojamųjų egzaminų ir darbai nevertinami balais – kiekvieno mokinio rezultatai aptariami asmeniškai, aktyviai skatinamas individo kūrybingumas ir pasitikėjimas savo galiomis. Norintiems pasirengti studijoms aukštesnėse meninio ugdymo institucijose sudarome sąlygas papildomų įgūdžių lavinimui: akademinio piešimo, grafikos, tapybos, kompozicijos, dizaino srityse ir kt.

Dailės mokykla yra nepelno siekianti viešoji įstaiga, kurios pagrindines pajamas sudaro mokinių mokestis už mokslą, įvairių fondų bei privačių asmenų parama.

Aprūpiname kokybiškomis darbo priemonėmis. Siūlome nuoseklią mokymosi programą, bet galima užsisakyti vienetines ar kolektyvines kūrybines pamokas. Siūlome įsigyti dovanų kuponus.

Mokykla dalyvauja Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijos veikloje, kuri įkurta dailės mokyklos iniciatyva kartu su Vilniaus miesto savivaldybe. Čia veikia ir rengiamos netradicinės parodos, atspindinčios pamatines mokyklos ir galerijos idėjas.

Mokykloje vyksta mokytojų ir mokinių visuomeninė – kūrybinė veikla: plenerai, akcijos, parodos, vasaros kūrybinės stovyklos, ekskursijos. Leidžiami metodiniai leidiniai dailės mokytojams. Dėstytojai bendradarbiauja su leidyklomis parengiant dailės mokymo vadovėlius bendrojo lavinimo mokykloms.

Mokykla sukaupusi specializuotą biblioteką. Joje rasite informaciją apie Lietuvos ir užsienio šalių dailės, architektūros, kino, fotografijos meną. Biblioteką sudaro apie 1000 vienetų leidinių.