Apsilankykite Vilniaus Mokytojų namų II aukšto ekspozicijų erdvėje ,,Koridorius“. Visą vasarą eksponuojama I kurso (mokyt. Jurga Barilaitė) ir II kurso (mokyt. Dalia Juodakytė) jaunimo grupių šio pusmečio kūrybiniai rezultatai.